لطفا توجه فرمایید : تنها پرداختی هایی توسط شرکت سایت ساز پذیرفته می شود که به شماره کارتها و یا شماره حساب های ذکر شده در این صفحه واریز شده باشد. شرکت سایت ساز هیچ گونه تعهدی در خصوص پرداخت های انجام شده خارج از شماره های اعلام شده را نمی پذیرد و مسئولیت آن به عهده شخص واریز کننده می باشد.