هزینه و تعرفه طراحی و ساخت سایت

پلان های دیگری نیز موجود می باشند در زیر پنج پلان اولیه ساخت و طراحی سایت ارائه شده

 • پلن A

 • پیشنهاد ویژه

 • 500،000 تومان

 • ثبت دامنه
 • اختصاص هاستینگ
 • پیاده سازی سایت
 • طراحی گرافیک استاندارد
 • اسلاید شو ویژه
 • یک سال پشتیبانی
 • یک سال پشتیبانی
 • یک سال پشتیبانی
 • پلن B

 • نسخه پایه

 • 650،000 تومان

 • ثبت دامنه
 • اختصاص هاستینگ
 • پیاده سازی سایت
 • طراحی گرافیک استاندارد
 • آموزش کنترل پنل
 • اسلاید شو پایه
 • یک سال پشتیبانی
 • یک سال پشتیبانی
 • پلن C

 • نسخه شرکتی

 • 850،000 تومان

 • ثبت دامنه ir +. com.
 • اختصاص هاستینگ
 • پیاده سازی سایت
 • طراحی گرافیک استاندارد
 • آموزش کنترل پنل
 • اسلاید شو شرکتی
 • یک سال پشتیبانی
 • یک سال پشتیبانی
 • پلن D

 • نسخه فروشگاهی

 • 950،000 تومان

 • ثبت دامنه ir + .com.
 • اختصاص هاستینگ
 • پیاده سازی سایت
 • ماژول فروشگاه
 • طراحی گرافیک استاندارد
 • آموزش کنترل پنل
 • اسلاید شو فروشگاهی
 • یک سال پشتیبانی
 • پلن E

 • وب سایت خاص

 • هماهنگی

 • ثبت دامنه ir + .com.
 • اختصاص هاستینگ
 • پیاده سازی سایت
 • طراحی گرافیک استاندارد
 • ماژول نویسی خاص
 • آموزش کنترل پنل
 • اسلاید شو خاص
 • یک سال پشتیبانی

تعرفه ها ، بهینه سازی وب سایت,طراحی وب سایت,طراحی سایت در البرز,طراحی سایت در استان البرز ,طراحی سایت درکرج ,البرز سئو,خدمات بهینه سازی سایت,سئو در البرز