هزینه و تعرفه طراحی و ساخت سایت

پلان های دیگری نیز موجود می باشند در زیر پنج پلان اولیه ساخت و طراحی سایت ارائه شده

 • پلن A

 • شخصی

 • 850،000 تومان

 • ثبت دامنه
 • اختصاص هاستینگ
 • پیاده سازی سایت
 • طراحی گرافیک استاندارد
 • اسلاید شو ویژه
 • دو ماه پشتیبانی
 • پشتیبانی
 • یک سال پشتیبانی
 • با کلی امکانات دیگر
 • پلن B

 • نسخه پایه

 • 950،000 تومان

 • ثبت دامنه
 • اختصاص هاستینگ
 • پیاده سازی سایت
 • طراحی گرافیک استاندارد
 • آموزش کنترل پنل
 • اسلاید شو پایه
 • پشتیبانی
 • یک سال پشتیبانی
 • با کلی امکانات دیگر
 • پلن C

 • نسخه شرکتی

 • 1،400،000 تومان

 • ثبت دامنه ir +. com.
 • اختصاص هاستینگ
 • پیاده سازی سایت
 • طراحی گرافیک استاندارد
 • آموزش کنترل پنل
 • اسلاید شو شرکتی
 • 6 ماه پشتیبانی
 • یک سال پشتیبانی
 • با کلی امکانات دیگر
 • پلن D

 • نسخه پزشگی

 • 2،400،000 تومان

 • ثبت دامنه ir + .com.
 • اختصاص هاستینگ
 • پیاده سازی سایت
 • ماژول های حرفه ای
 • طراحی گرافیک استاندارد
 • آموزش کنترل پنل
 • اسلاید شو حرفه ای
 • یک سال پشتیبانی
 • با کلی امکانات دیگر
 • پلن E

 • وب سایت خاص

 • هماهنگی

 • ثبت دامنه ir + .com.
 • اختصاص هاستینگ
 • پیاده سازی سایت
 • طراحی گرافیک استاندارد
 • ماژول نویسی خاص
 • آموزش کنترل پنل
 • اسلاید شو خاص
 • یک سال پشتیبانی
 • با کلی امکانات دیگر